Διαδικασία περισυλλογής ελεύθερου ζωντανού σαλιγκαριού

Η διαδικασία περισυλλογής του ελεύθερου ζωντανού σαλιγκαριού είναι απλή.
Επιλέγουμε καθαρούς τόπους, βουνά, κάμπους, δέντρα κτλπ. Στέλνουμε το εξειδικευμένο προσωπικό μας και τους μαζεύουν με γυμνά χέρια χωρίς κανένα ειδικό εργαλείο. Μεταφέρονται σε ειδικές συσκευασίες στις οποίες μπορούν να αναπνέουν καθ όλη την μεταφορά τους.

Το επόμενο στάδιο, είναι η διαλογή των ζωντανών – σπασμένων – νεκρών σαλιγκαριών έτσι ώστε να είμαστε 100% σίγουροι για το προϊόν που σας προσφέρουμε. Αφού, γίνει αυτή η διαδικασία συσκευάζονται έτσι ώστε να αποσταλούν στον προορισμό τους.